İş Kazası Sonrası İşe Dönüş Eğitimi

İş Kazalarında İlk Yardım

İş Kazası Sonrası İşe Dönüş Eğitimi

İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya fiilen başlamadan kazanın ve meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri iş kazası sonrası işe dönüş eğitimi ile ilgili eğitim verilmelidir.

Temel eğitim; asgari yönetmelik ekinde belirtilen konuları içeren ve düzenli aralıklarla tekrarlanan eğitimi kapsamaktadır.

İşveren, çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, iş kazası sonrası işbaşı eğitimi almasını sağlar. Bu eğitimler işverence veya işveren tarafından görevlendirilen bilgi sahibi ve deneyimli çalışanlarca verilir. iş kazası sonrası işe dönüş eğitimi, temel eğitimlerin geçekleştirilmesine kadar geçen sürede çalışanın tehlike ve risklere karşı korunmasını sağlayacak nitelikte olmalı ve uygulamalı olarak sağlanmalıdır.

İş Kazası Sonrası İşe Dönüş Eğitimi Amacı

İlgili kişilere; İş kazasının olumsuz etkilerini en aza indirmek, iş kazalarını takip altına almak, raporlanmasına ilişkin standartları belirleyerek, kazalar hakkında ayrıntılı ve eksiksiz veri temin etmek, yasal mevzuatın gereklerini yerine getirmek, iş sağlığı ve güvenliği sürecinin sürekli olarak iyileştirilmesi için bu verilerin kullanılmasını sağlamak, için gerekli bilgileri öğretmektir.

İş Kazası Sonrası İşe Dönüş Eğitimi Süresi

İş kazası dönüş eğitimi süresi her çalışan için iki saat olup, bu eğitimde geçen süreler temel eğitim süresinden sayılmamaktadır.

Yönetmeliğin birinci fıkraya göre verilen ;

 • -İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya fiilen başlamadan kazanın ve meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilmektedir.
 • Çalışanın daha önceki işyerinde temel eğitimi tamamladığına dair belgelerinin kontrolünden işveren sorumludur.
 • Değişen riskler ortaya çıkan yeni riskler olarak eğitimler düzenli aralıklarla tekrarlanmaktadır.  Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir kez en az 16 saat, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 2 yılda en az bir defa en az 12 saat, az tehlikeli sınıfta bulunan işyerleri için yılda en az bir defa en az 8 saat olarak uygulanır.
 • Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlamadan önce BİLGİ YENİLEME EĞİTİMİ verilmektedir.
 • Çalışanlara eğitim verildikten sonra mutlaka belgelendirilmelidir.

İş Kazası Sonrası Eğitim Konuları

 • Bu süreçte yer alan yetkili ve sorumlular.
 • Uygulama esasları.
 • İş kazasının haber verilmesi.
 • Kazanın olduğu alanda teknik emniyet ve iş güvenliği tedbirlerinin alınması.
 • İş kazası tutanağı ve vizite kağıdının düzenlenmesi.
 • Yaralının hastaneye götürülüp getirilmesi.
 • Büyük ve adliyelik kazalarda yapılması gerekenler.
 • Yasal mevzuat gereği ilgili resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak bildirim yazışmalar.
 • Kuruluş içinde iş kazası kayıtlarının tutulması, saklanması ve bölümler arasında iletişimi.
 • Kazazede işbaşı yaptığı gün görüşülmesi.
 • Diğer çalışanların görüşünün alınması.
 • İş kazasının incelemesi ve riskin değerlendirilmesi.
 • Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin uygulanması.
 • Kaza olayında kusuru tespit edilenlerin cezalandırılması ve eğitilmesi.
 • Hafif atlatılan kaza ve tehlikeli durum bildirimlerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi.

Çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi, yeni teknoloji uygulanması gibi durumlar nedeniyle ortaya çıkacak risklerle ilgili eğitimler ayrıca verilir.

 

Efor OSGB İstanbul; Tecrübeli İş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleriyle İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinizde kaliteli ve güvenilir OSGB’dir. Efor OSGB ile çalışanlarınız ve işyeriniz hep GÜVENDE!