İş Güvenliği Denetlemesi

İş Güvenliği Denetlemesi

İş Güvenliği Denetlemeleri ile orijinal standartlarda istenilen güvenliğin sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilerek sapmalar (hatalar, yanlışlıklar, eksiklikler, fazlalıklar) tespit edilir.
İş Güvenliği Denetlemesi, tesisin toplam iş güvenliğini ve performansını geliştirecek nitelikte olup, operasyonların detayına girmez, ana riskler üzerinde durur.

Denetleme amaçlı yürüyüşler planlı olabileceği gibi plansız da olabilir ve görsel incelemeye dayanır ve uygun deneyimi ve sorumlulukları olan kişi veya kişilerden oluşan ekip tarafından gerçekleşmektedir.
İncelemelerde ana riskler üzerinde durulur. Gerçek sorunların ve düzeltmelerin gerektiği yerleri belirtmesine rağmen, genel tertip, düzen ve personel davranışları üzerinde fazla odaklanılmaz.
Bu yöntem sonuçlarının doğası, kalitatifdir.

SÜREÇ/SİSTEM KONTROL LİSTELERİ

Uygulanması için fazla bir tecrübenin gerekmediği Süreç/Sistem Kontrol Listeleri , beklenen tehlikeler “evet-hayır karar sorgulaması” ile tespit edilerek sistemin standart işlemlere uygunluğu belirlenir.
Yöntemin kullanımı ve hazırlanması kolay ve ucuz olup, sonuca çabuk ulaşılır.
Süreç Sistem Kontrol Listelerinde, genellikle standart prosedürlere uygunluğun belirlenmesinde kullanılır.
Başarılı sonuçlar alabilmek deneyim gerektirmez.
İstendiği kadar detaylı hazırlanabilir.
Bu yöntem sonuçlarının doğası da kalitatifdir.

İŞLEMLERİ İNCELEME TEKNİĞİ (TOR)

İşçilerin amirleri ile iş yeri kazalarını ve hatalarını incelemeleri için birlikte çalışmalarına izin veren İşlemleri Gözden Geçirme Tekniği  uygulamalarında şu soruya cevap aranır: “Sistem niçin böyle bir şeyin (kazanın) olmasına izin vermiştir?”
İşlemleri Gözden Geçirme Tekniği uygulaması altı adımda yapılır:
• TOR takımını kurma,
• Takım üyelerinin ortak bilgiye sahip olması için toplantılar (brain storming, beyin fırtınası) düzenleme,
Kazaya sebep vermede rol oynayan sistemdeki temel faktörlerden birini belirleme,
• Bir dizi evet-hayır seçenekleri ile probleme yol açabilecek faktörleri bulma,
• Belirlenen faktörlerde takım üyelerinin fikirleri gözden geçirilerek en ciddi faktörden başlayarak derecesine göre sıralamayı yapma,
• Her faktörün düzeltici ve önleyici stratejileri (önlem, tedbir vs) geliştirme.

Bu tekniğin eksikliği, hata veya kaza gerçekleştikten sonra sebeplerin belirlenmesine yönelik olmasıdır. Bu yüzden “Geçmiş Olsun Tekniği”, ya da İşikava Tekniği olarak da adlandırılır.
Yöntemin etkili tarafı ise tüm personelin bu incelemede yer alabilmesidir.
Bu yöntem, sonuçlarının doğası, kalitatifdir.

Efor OSGB İstanbul; Tecrübeli İş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleriyle İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinizde kaliteli ve güvenilir OSGB’dir.

2013 yılından beri  İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş Ortak Sağlık Güvenlik Birimi olarak hizmet veriyoruz.