İş Güvenliği Denetimleri Artırılacak!

İş Sağlığı ve Güvenliği Denetimine Hazır Mısınız?

İş güvenliği denetimlerini artırmak için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan pozisyonlara 249 iş müfettişi atandı. Görevlendirilen müfettişlerin asıl görevi kayıt dışı olan iş yerlerinden, iş sağlığı güvenliği (İSG) kanuni yükümlülüklerinin kontrolüne bir çok kısmı denetlemek olacak.  Seçimler nedeniyle gevşetilen iş sağlığı ve güvenliği denetimleri arttırılacak. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan iş müfettişliklerine yapılan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince yeterlik sınavında başarı gösteren iş müfettiş yardımcılarından 249’u iş müfettişi olarak atandı.

İş Müfettişi Nedir?

İşverenleri ilgilendiren bu haberin detaylarına inersek iş müfettişi nedir? sorusunun cevabını merak edebilirsiniz. İş Müfettişi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler baskanlığının yaptığı tanıma göre iş hayatının izlenmesi, denetlenmesi ve teftişiyle ödevli meslek grubudur. İş Sağlığı ve Güvenliği dahil genel denetimi yetkisini devletin bizatihi tüzel kişiliğinden almaktadır.

4857 sayılı İş Kanunu’nun “Devletin Yetkisi” başlıklı 91/1. maddesinde “Devlet çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasını izler, denetler ve teftiş eder.” hükmü yer almaktadır. Dolayısıyla iş hayatının denetim ve teftişi Devlete ait bir ödev ve yetkidir. Toplumu yakından ilgilendiren iş mevzuatının noksansız uygulanıp uygulanmadığının denetimi kamu düzeni ile ilgili olduğundan bu görev bütün ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de devlete ait bulunmaktadır.

İş Müfettişleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde İş Teftiş Kuruluna bağlı çalışmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Bakan bu bağlamda İş Müfettişlerinden sorumludur.

İş Müfettişinin Görevleri Nelerdir?

 • Mesleklere göre iş yerlerindeki çalışma ortamlarını ve koşullardan kaynaklanan riskleri kontrol etmek
 • Risk çeşitliliğine göre önlemler almak
 • İş kazası ve meslek hastalıklarını azaltmak için çalışmalar yapmak (İş güvenliği ve çalışan sağlığını kontrol etmek)
 • Çalışma sürelerini incelemek ve ihlalleri tespit ederek çalışma sürelerini yasal sınırlara çekmek
 • İş yerinde baskı ve mobbing gibi uygulamalar olup olmadığını kontrol etmek
 • Kayıt dışı olan iş yerleri ile mücadele etmek
 • İşçilerin sosyal güvence, izin ve ücretlerini takip etmek
 • Dinamik bir çalışma ortamı sunmak
 • İş yerlerinde işin yapılış şeklini kontrol etmek
 • İş yerlerinde kullanılan makine ve cihazları incelemek
 • Çalışma koşullarını ve çalışma ilişkisini kontrol etmek

İş Müffetişleri İş Güvenliği Denetimleri Yapıyorlar

Bu güncel atama iş sağlığı ve güvenliliği gerekliliklerini yerine getirmeyen hazırlıksız olan bir çok işvereni zorlayacaktır. Var olan İSG denetimleri dahada arttırılarak iş müfettişleri tarafından daha titiz bir şekilde İSG denetimleri yapılacaktır. Bu durumda çalışanına güvenli çalışma ortamı sağlayaman çoğu işveren bu denetimde sınıfta kalacaktır. İşletmenizde çalışanınıza iş sağlığı ve güvenliği gerekliliklerini yerine getirmediğiniz takdirde İSG para cezaları linkine tıklayarak denetimler sonucunda alacağınız cezaların ne kadar olacağını görebilirsiniz. Yetkili OSGB olarak gerekli önlemleri bir an önce almanızı ve işletmenizde bir güvenlik kültürü oluşturmanızı öneririz. İSG eğitimleri hakkında uzmanlarımızdan sınırsız destek ve bilgi alabilirsiniz.

Efor OSGB ile çalışanlarınız ve işyeriniz hep GÜVENDE!

Önce Emniyet Sonra İş. Tedbir Hayat Kurtarır! Türkiye Geneli OSGB