İnsan Faktörleri, Davranışı Nasıl Etkiler?

İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi

İş yaşamının insan ve kişiliği üzerinde etkili olduğu gerçeği;  gerek kuramsal çalışmalarla, gerekse konuyla doğrudan bağlantılı olmayan bazı ikili ilişkileri inceleyerek ortaya çıkarılmış bulunmaktadır. Gerçekten de çalışma yaşamı boyunca edinilen deneyimler, bireyin değer, tutum ve davranışlarında belirleyici bir rol oynayabilmekte, kişiliğini etkileyebilmektedir.

Organizasyonel faktörler

 • Yüksek çalışma basıncına yol açan kötü iş planlaması
 • Güvenlik sistemi ve bariyeri olmaması
 • Önceki hadiselere yapılan yetersiz müdahaleler
 • Yönetim esaslı tek yönlü iletişim
 • Eksik koordinasyon ve sorumluluklar
 • Organizasyon içerisinde liderlik yaklaşımı olmaması
 • Kaynakların yetersiz olması
 • Tanımlanmamış iş bölümleri
 • Çalışanlar arasında, zayıf veya yetersiz iletişim
 • İş Sağlığı ve Güvenliğin kötü yönetimi
 • Kötü sağlık ve negatif güvenlik kültürü

İş Faktörleri

 • Ekipman ve aletlerin mantıksız tasarımı
 • Sürekli rahatsızlık ve aksaklık olması
 • Talimat olmaması veya net olmayışı
 • Bakımı iyi yapılmamış ekipmanlar
 • Yüksek iş yükü
 • Gürültülü ve nahoş çalışma koşulları
 • İş konusuna dayalı koşullar
 • Çalışma çevresi koşulları
 • Ekranlı araçlar ve kontrolleri sebepli konular
 • Prosedürlerin komplike ve anlaşılmaz olması

Bireysel Faktörler

 • Düşük beceri ve yetkinlik seviyeleri
 • Yorgun personel
 • Sıkılmış veya ümidini kaybetmiş personel
 • Bireysel tıbbi problemler
 • Risk farkındalığının olmaması
 • Kişisel problemleri olan çalışanların olması
 • Akıl sağlığı sorunları olan çalışanlar bulunması
 • Davranış bozukluğu ve farkındalık eksikliği olan çalışanların bulunması

İşteki Davranış Üzerinde Etkiler

İnsanların iş yerinde davranış şekli aşağıdakiler tarafından etkilenir:

 • Kuruluş, İş Sağlığı ve Güvenliğin yönetim yönleri dahildir, örneğin yöneticilerin kültürü liderliği ve bağlılığı, İş Sağlığı ve Güvenliği için kaynak sağlama, çalışma biçimleri, hedef konulması ve izlenmesi, vs.
 • İş, ergonomi gibi görevle ilişkili faktörler dahildir; çalışma ortamı (sıcaklık,

      aydınlatma, vs.); mevcut zaman, gereken konsantrasyon seviyesi, vs.

 • Bireysel, olumlu ve olumsuz davranışa ilişkin yaş, yetkinlik, motivasyon, 

      tükenmişlik, alkol ve uyuşturucu kullanımı, vs.

Bu üç etkinin kişilerin davranışının etkilenmesinde oynayacak rolleri olması yaygın bir şeydir ve dolayısıyla hepsi birbiriyle yakından bağlantılıdır.

İş yeri aktivitelerinin risk değerlendirmesini ve aşağıdaki soruları dikkate alın:

• İnsanlardan neyi, nasıl yapmaları isteniyor (iş faktörleri) ?

• Kim yapıyor (Bireysel faktörler)?

• Nerede çalışıyorlar (Organizasyonel faktörler)?

Bu faktörlerin her biri bir birini etkileyecektir, bu durum görevin güvenli bir şekilde

tamamlanıp, tamamlanmadığını fazlasıyla etkileyebilir.

Örneğin bir kazanın ardından üç faktörün hepsi de dahil olanların davranışını

etkileyebilir.

Doğru tercih –  Efor OSGB

İSG Kanununun çıktığı 2013 yılından bugüne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM) tarafından yetkili OSGB olarak hizmet vermekteyiz.