İDO Çalışanlarına Yüksekte Çalışma Eğitimi Verildi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Efor OSGB’yi Tercih Etti!

İDO çalışanlarına yüksekte çalışma eğitimi verildi!

Ülkemizde iş kazaları genel olarak yüksekten düşme sonucu gerçekleşmektedir. Bu nedenle yüksekte çalışma eğitimleri küçük ölçekli işletmelerden büyük ölçekli işletmelere kadar oldukça önemlidir. İş sağlığı ve güvenliği kültürüne uyumlu bir yüksekte çalışma eğitimi çalışanlara korunma bilincini aşılamaktadır.

İDO çalışanlarına yapılan eğitimlerle yükseklerde ve düşme riskinin olduğu alanlarda çalışma yapan kişilerin, güvenli çalışma yöntemlerini ve iş ekipmanlarını etkin bir şekilde kullanabilme becerileri kazandırılmıştır. Bu kapsamda yüksekte çalışma yapan kişilere çalışma alanı ile ilgili risk analizi yapabilme becerisi kazandırılarak çalışma planı oluşturabilmesi, kişisel koruyucu donanım (KKD) bilgisi edinerek bunların teknik özellikleri, kullanımı, bakımı, depolanması hakkında yetkinliğe sahip olması sağlanmıştır. Yükseğe güvenle ulaşan katılımcılar, pozisyon alma ve düşme durdurma sistemlerini kullanarak çalışabilme becerisi kazanmışlardır.
İDO çalışanlarına yüksekte çalışma teorikte yapılan eğitimler; Efor OSGB bünyesindeki IRATA belgeli eğitmenlerimiz tarafından verilmiştir. Teorik ve pratik sınavları başarıyla tamamlayan katılımcılara 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nu ve ilgili yönetmeliklere uygun belge düzenlenmiştir.

Yüksekte yapılan her türlü işin yapısına uygun olarak gerek işletme sahasında gerekse özel eğitim sahasında yapılan eğitimlerimizde personelin Kişisel Koruyucu Donanımları (KKD) tanıması, yüksekte çalışma yöntemleri, acil tahliye ve kurtarma gibi bir çok konuda eğitilmektedir. Efor OSGB’nin IRATA üyesi olan eğitmenleri mesleki gelişmeleri takip etmekte ve bu bilgileri eğitimlerine ilave etmektedir.

İDO Hakkında

İDO İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., İstanbul’un deniz ulaşımına ve trafik sorununun çözümüne katkıda bulunmak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 1987 yılında kurulmuştur.

İstanbul’un deniz ulaşımı, 1987 yılına kadar büyük ölçüde Türkiye Deniz İşletmeleri Şehir Hatları İşletmesi tarafından sağlanmaktaydı. Bu tarihte Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul Ulaşım ve Ticaret A.Ş. kurularak deniz ulaşımını sağlayan ikinci bir kuruluş ortaya çıkmıştır. Daha sonra 1988 yılında şirkette ünvan değişikliği yapılmış işletme, İDO – İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. adını almıştır.

Etrafı denizlerle çevrili İstanbul’da deniz yolu ile yapılan yolculuklar önemli bir ulaşım alternatifi oluşturuyor. Trafiğin gün geçtikçe biraz daha keşmekeşe dönüştüğü İstanbul’da, 22 senelik bir geçmişe sahip olan deniz otobüslerinden her geçen gün daha verimli bir biçimde yararlanılıyor.

İDO, artan talepler doğrultusunda, yeni hatlar açarak ve maliyetleri daha da düşürerek İstanbullular’a daha ucuz yolculuk olanağı da sağlamayı hedefliyor. Kapasite kullanımının her geçen gün artması, fiyatların deniz yollarındaki diğer alternatifler seviyesine düşmesi doğrultusundaki ümitleri güçlendiriyor. İstanbul Deniz Otobüsleri insana hizmeti, teknoloji ile yoğurarak geleceğin aydınlık günlerine hızla ve kararlılıkla ilerliyor.

Efor OSGB | Önce Tedbir, Sonra Tevekkül