Acil Durumlarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Acil Durumlarda İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi

Acil durumlarda iş sağlığı ve güvenliği yönetimi tüm işletmeler için önemli bir konu olup, her işletmenin kendi durumuna göre acil durum planı hazır olmalıdır.

  •  Acil durum, İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olaylardır.
  • Acil durum planı, İş yerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dâhil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı plandır. Güvenli yer, Acil durumların olumsuz sonuçlarından çalışanların etkilenmeyeceği mesafede veya korunakta belirlenmiş yerdir.

İşin Durdurulmasında İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramları

Büyük endüstriyel kaza olabilecek iş yeri, 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik kapsamına giren iş yerleridir.

  • Heyet, Kurul Başkanlığı tarafından görevlendirilen teftişe yetkili üç müfettişten oluşan heyettir.
  • Kurul, Bakanlık İş Teftiş Kurulu Başkanlığıdır. Maden işleri, 19/12/2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşkolları Yönetmeliğine göre madencilik ve taş ocakları işkolunda olup, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca çıkarılan tebliğde çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde yapılan işlerdir.
  • Metal işleri, İşkolları Yönetmeliğine göre metal işkolunda olup, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca çıkarılan tebliğde çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde yapılan işlerdir.
  • Müfettiş, İş yerlerini iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftişe yetkili iş müfettişidir. Mülki idare amiri, İllerde valiyi, büyükşehirler dâhil ilçelerde kaymakamdır.
  • Rapor, Müfettiş tarafından 7’nci veya 11 inci maddeler gereği iş yerinde işin durdurulmasına sebep olan hususların tespit edilmesi hâlinde veya 10 uncu madde gereği yapılan inceleme sonucu düzenlenen idari tedbir rapordur.
  • Tehlikeli kimyasallarla çalışılan işler, İşkolları Yönetmeliğine göre petrol, kimya, lastik, plastik ve ilaç işkolunda olup, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca çıkarılan tebliğde çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde yapılan işlerdir.
  • Yapı işleri, İşkolları Yönetmeliğine göre inşaat işkolunda olup, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca çıkarılan tebliğde çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde yapılan işlerdir.

Efor OSGB İstanbul; Tecrübeli İş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleriyle İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinizde kaliteli ve güvenilir OSGB’dir.

2013 Yılından Bugüne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘ndan Yetkili OSGB