1 Temmuz 2020 – İş Sağlığı Güvenliği Kanunu Tekrar Ertelendi!

İş Sağlığı ve Güvenliği

1 Temmuz 2020 itibariyle İş Sağlığı Güvenliği (İSG) Kanunu 50 Çalışan altındaki “Az Tehlikeli Sınıfı” ve KAMU Kurumlarını da Kapsama alacaktı ama 4. kez ertelenerek 2024 yılına ötelendi!

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 39 madde olarak, 2013 yılı itibariyle, tüm işverenleri ve çalışanları kapsayarak uygulanmaya başlanmıştır. Kanun içeriğinden 1 Temmuz 2020′de devreye giren kısım;  50 çalışan sayısından daha az kişiyle az tehlikeli sınıfta faaliyet gösteren işletmeler ile KAMU KURUMLARI’nda,  iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminden İSG-Katip ataması ile sürekli  İSG hizmeti alınmasıydı.

28 Temmuz 2020 Salı tarihinde 31199 tarihli resmi gazetede yayınlanan ve torba kanun adıyla bilinen 7252 sayılı “Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” madde 10 ‘a göre:

“50 ‘den az çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirme zorunluluğu ile Kamuya ait işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirme zorunluluğu 31.12.2023 tarihine kadar uzatılmıştır.” Yani +3,5 yıl ile 2024 yılına İSG ertelemesi yapıldı! İş sağlığı güvenliği kanununda bu kısım daha önce de 3 defa ertelenmişti!

Hükumetten erteleme talep eden kurumların üyelerinin üst ortalamada çalışan sayıları 10’dan azdır. Bu kurumların itirazının önüne geçmenin yolu; İşverenin aynı il sınırlarında az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde 10’dan az çalışanı olması halinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirme zorunluluğunun kaldırılmasıdır.

Az tehlikeli sınıfta, İş Sağlığı Güvenliği Kanunu ertelemesi kamuoyunda yanlış anlaşılmakta;  İSG mevzuatı yükümlülüklerinin tamamının ertelendiği zannedilmektedir. Oysa İSG mevzuatında İSG-Katip ataması dışında kalan ve aşağıda bazı başlıkları verilen İSG kanunu yükümlülükleri zaten 2013 yılından beri devam etmektedir.

1. Tüm Çalışanların Sertifikalı İSG Eğitimi Alınması
2. İSG Risk Değerlendirme Raporu Hazırlanması
3. Acil Durum Planları, Yangın, Tahliye Eğitimi ve Tatbikatları (Yılda 1)
4. Çalışanlar arasından belirli kişilerin ilkyardımcı sertifikası alması
5. Koruyucu donanım ve ekipmanların (KKD) belirlenmesi, tedariği, eğitimi, teslim tutanağı
6. İSG talimatlarının ve prosedürlerin hazırlanması
7 . İşyerinde kullanılması gereken iş güvenliği işaretlerinin belirlenmesi
8. İşe giriş sağlık raporu alınması

+ Ortam ölçümleri, mühendislik kontrolleri ile işe – işyerine özgü diğer İSG gereklilikleri vs.

Tüm dünyada yeni bir risk ve acil durum olarak ortaya çıkan, Koronavirüs  COVID-19 Pandemisi ile mücadele kapsamında işyerlerinde alınacak  konrol ve önleme çalışmaları da İSG hizmet alanına girmektedir.

İş müfettişlerinin rutin denetimleri dışında; İş Kazası, Meslek Hastalığı, Çalışan Şikayeti, Sigorta işlemleri, Yangın, deprem gibi afetlerde işverenden İSG kanunu yükümlülükleri sorgulanmaktadır. İşverenlere kusuru oranında hukuki yaptırımlar uygulanmaktadır: İSG Kanunu Para Cezaları 

İSG Tehlike Sınıfınızı Nasıl Öğrenirsiniz?

  • Az Tehlikeli Sınıflar; Büroda hizmet verenler (avukatlar, muhasebeciler, gümrükçüler, emlakçılar, reklam ajansları…), Eczaneler, Lokantalar, Oteller, Okullar, Yurtlar, Perakende Mağazalar, Marketler, Apartmanlar,  Basit tarzda tekstil imalatı ve gıda imalat ve satış işleri vb…
  • Tehlikeli Sınıflar; Dişçiler, Kuaförler, Film Yapım Şirketleri, kasaplar, ayakkabı ve mobilya imalathaneleri gibi fabrikalar vb
  • Çok Tehlikeli Sınıflar; Yapı – İnşaat Sektörü, Maden – Metal – Kimya Sanayi, Hastaneler vb

Nace Kodu ve İşyeri Tehlike Sınıfları

Efor OSGBSavaş GÜMÜŞ; İş sağlığı ve güvenliğini uyulacak kanuni bir mecburiyetten ziyade çalışanların sağlığını ve güvenliğini sağlayan, kaliteyi ve verimliliği artıran bir YATIRIM olarak görülmesi gerektiğine inanıyoruz. Bilimsel olarak kanıtlandığı gibi, gerekli önlemler alınarak iş kazaları %98, meslek hastalıkları ise %100 engellenebilmektedir.

İş Sağlığı ve güvenliğinin toplumda tahsis edilebilmesi için masanın tüm ayaklarının sağlam duruş sergilemesi gerekmektedir; En başta Hükumetimiz, Bakanlığımız olmak üzere iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, OSGB Firmaları, işverenler ve tabi ki çalışanlar…

Kanuni bir zorunluluk ve cezai müeyyidesi olmazsa, Türkiye’de çok az  firma “İş Sağlığı ve Güvenliği” ile ilgili gerekli çalışmayı yapacak bilince sahiptir.  Probleme çözüm aranması yerine sürekli erteleme yapılması problemi daha da büyütmekten başka bir sonuca ulaşamayacaktır. Bu nedenle özel sektöre örnek olması gereken KAMU’nun İSG kanunu kendisi için ertelemesi doğru değildir.

Unutmayalım! KAZALAR TEMENNİ EDEREK DEĞİL TEDBİR ALINARAK ÖNLENİR. ÖNLEMEK ÖDEMEKTEN UCUZDUR.

Efor OSGB istanbul | İş Sağlığı ve Güvenliğiniz Emin Ellerde!…